Privacybeleid praktijk wijckerborgh voor acupunctuur

Gegevens Zorgverlener:

 

De heer J.L.M. van Hattum

Jacob van Deventerstraat 171

1941 EV Beverwijk

0251 - 222025

 

Doel gegevensvastlegging

 • Medische behandeling
 • Verwijzing
 • Administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • Facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting 

Wij noteren in uw dossier

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere persoonsgegevens

 • Medische gegevens
 • Zaken m.b.t. seksualiteit
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • Contactgegevens van de huisarts/medisch specialist

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;

 

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • Mogelijk BSN
 • Declaratienummer
 • De datum van de behandeling
 • De datum van de factuur
 • De kosten van het consult

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe de praktijk met uw persoonsgegevens omgaat bij uw behandelaar** en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacybeleid en waar u deze kunt vinden.

 

*  Dit kunt u schriftelijk verzoeken aan uw behandelaar (de heer J.L.M. van Hattum).  

** Dit kunt u schriftelijk melden aan uw behandelaar (de heer J.L.M. van Hattum)

 

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

   - Niet van toepassing

Met betrekking tot contact per email

 - Gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt per email

  - Gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot de Facebook pagina

 • Berichten die u plaatst op de Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer, etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken

 • De praktijk/behandelaar meldt mogelijke datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.